Obchodní podmínky

Základní ustanovení:

Tento nákupní řád je závazným ustanovením a shrnuje vzájemný obchodní vztah, podmínky, pravidla, práva a povinnosti mezi vámi jakožto nakupujícím zákazníkem (dále jen kupující) a provozovatelem internetového obchodu www.foltynwine.cz (dále jen prodávající). Provozovatelem internetového obchodu je společnost Foltýn Wine s. r.o., Mostecká 16/47, 118 00 Praha 1, IČ: 04163711, DIČ: CZ04163711, zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 243460. Kupující učiněním závazné objednávky stvrzuje, že akceptuje Obchodní podmínky pro dodávku zboží vyhlášené prodávajícím.

Společnost Foltýn Wine s. r.o. není registrovaným distributorem lihu a nabízený líh je určen výhradně pro konečnou spotřebu.

 

Objednávka a uzavření kupní smlouvy:

Nakupující bere na vědomí, že odesláním objednávky potvrzuje, že jeho věk je 18 let a vyšší. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s reklamačním řádem a těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. 
Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva skutečně vzniká v momentě převzetí objednaného zboží kupujícím. 
Podmínkou platnosti elektronické objednávky je řádné vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí, zejména správné doručovací adresy a kontaktního telefonu.
Místem doručení zboží je adresa doručení uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři. 
Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího po jeho převzetí a zaplacení. 
Vyplněním registračního formuláře či objednávky v rámci internetového obchodu www.foltynwine.cz kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.

 

Možnosti platby:

Dobírkou, při převzetí zboží od dopravce. Cena dobírky je 40 Kč vč. DPH.
Hotově či platební kartou při převzetí zboží na provozovně společnosti či od našeho kurýra.
Platební kartou on-line při dokončení objednávky.
Platba dobírkou není možná při objednání vinotéky, v tomto případě je nutná úhrada převodem.
Platba převodem na účet 2400811098/2010 u Fio banky.
V případě platby bankovním převodem zaplatí zákazník částku uvedenou na zaslané faktuře, která je zaslána po a potvrzení objednávky na e-mail zákazníka. Při platbě je nutné vyplnit variabilní symbol (číslo faktury), specifický ani konstantní symbol není nutné vyplňovat. Po připsání příslušné částky na účet společnosti Foltýn Wine s. r. o. (denní kontrola stavu účtu) je zákazník o této skutečnosti neprodleně informován a zboží je expedováno. Daňový doklad je dodán spolu se zbožím.

 

Způsoby doručení:

Prostřednictvím zásilkových společností (v rámci ČR mimo Prahu). Obvyklá dodávka je do 24 - 48 hodin od převzetí zboží u naší firmy. Počítají se pracovní dny, nikoliv víkendy a svátky.
Naším kurýrem (v rámci Prahy) - do 24 - 48 hodin od potvrzení objednávky.
Osobní odběr - v určených hodinách (Po - Pá od 10 - 16 hod), ale vždy po telefonické domluvě. Případně lze domluvit vyzvednoutí vybraného zboží v našem skladu v Praze 8 - Libni, Na Košince 3 i v jiném čase.
Při objednávce vyšší než 2.500 Kč vč. DPH je doprava po celé ČR zdarma. Při objednávce do 2.500 Kč vč. DPH je doprava po celé ČR za 200 Kč vč. DPH.

 

Dodací lhůta, čas a místo doručení:

Obvyklá dodací lhůta jsou 2 dny prostřednictvím přepravní společnosti. Běžné dodací časy zásilkových společností (rozvoz mimo Prahu) jsou 9.00 - 18.00 každý pracovní den. Prodávající nemůže ovlivňovat doručovací doby zásilkových společností. Rozvoz po Praze realizovaný kurýrní službou je možný i mimo tyto uvedené hodiny. Před dodávkou zboží bude společnost Foltýn Wine s. r. o. odběratele kontaktovat a termín dodání bude oběma stranami odsouhlasen.

V případě, že prodávající není schopen zajistit vyexpedování zboží do 2 dnů, kontaktuje kupujícího, informuje jej o prodloužené dodací lhůtě a domluví s kupujícím způsob realizace této objednávky, eventuálně nahrazení zboží obdobným zbožím, které je aktuálně k dispozici. Zásilka může být poslána na libovolnou adresu v celé ČR. V případě doručení do zaměstnání je nezbytné uvést název společnosti.

Z důvodu zajištění distribuce prostřednictvím kurýrních služeb se společnost Foltýn Wine s. r. o. distancuje od chování a přístupu zaměstnanců kurýrních služeb, které nelze vždy garantovat.

 

Možnost odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího:

Zrušit objednávku před expedicí je možné kdykoliv telefonicky na čísle 222310941, 730520000, nebo na základě e-mailu odeslaného kupujícím na e-mailovou adresu prodávajícího, tedy info@foltynwine.cz.

V souladu se zákonem č. 367/2000 má kupující jako soukromá osoba (nikoliv na IČ) právo do 14 dní od převzetí zboží odstoupit od smlouvy. Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v této lhůtě, je nutné dodržet níže uvedený postup a podmínky:

Kontaktovat prodávajícího a písemně podat žádost o odstoupení od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. V žádosti je třeba uvést číslo objednávky, datum nákupu a číslo účtu nebo adresu pro vrácení peněz.
Vrátit zboží prodávajícímu do 14 dnů od zaslání žádosti o odstoupení od smlouvy.
Vrácené zboží musí být v původním nepoškozeném obalu, nepoužité, nepoškozené a s přiloženým originálním dokladem o koupi. Vždy je nutné zabezpečit vracené zboží tak, aby nemohlo během přepravy dojít k polepení, popsání či jinému znehodnocení původních obalů (např. použitím balicího papíru nebo kartonu).
Zboží nelze posílat zpět na dobírku, takováto zásilka nebude převzata. Je doporučeno zboží pojistit.
Při splnění výše uvedeného postupu a podmínek pro vrácení zboží budou peníze zaslány složenkou nebo převodem na účet zákazníka nejpozději do 5 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží.
Odstoupení od kupní smlouvy ze strany kupujícího z důvodu špatně uvedeného popisku zboží nebo špatného obrázku není možné. Závazný je vždy název zboží, které si zákazník objednal a potvrdil. Vyhrazujeme si možnost tiskové chyby na našich stránkách. 

 

Odstoupení od smlouvy ze strany prodávajícího:

Prodávající je oprávněn zrušit objednávku (po předchozí dohodě s kupujícím) zejména v případech

když má oprávněnou pochybnost o skutečné identitě kupujícího,
když není schopen doručit zboží v daném termínu,
v případech, že se zboží již nevyrábí nebo nedodává,
když se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží.
V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou část kupní ceny, bude mu tato částka v co nejkratším termínu převedena zpět na jeho účet nebo adresu.

 

Záruka a reklamace:

Po dodání neručí dodavatel za škody způsobené nevhodným zacházením nebo skladováním zboží ze strany zákazníka. Jsou uznány pouze prokazatelné senzorické závady kvality vín, a to při navrácení většiny obsahu láhve. Ze strany dodavatele je víno skladováno v optimálních podmínkách a díky vysoké obrátkovosti zboží je zajištěna jeho čerstvost. Záruční lhůta začíná běžet převzetím věci kupujícím.

Společnost Foltýn Wine s. r. o. se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a Zákonem na ochranu spotřebitele. V případě reklamace kontaktujte společnost Foltýn Wine s. r. o.

Reklamační řád:

Na veškeré produkty se vztahuje zákonná záruční lhůta 6 měsíců ode dne prodeje (odeslání).
Kupující je povinen si produkt po jeho převzetí prohlédnout, aby zjistil případné zjevné vady, které obdržený produkt vykazuje. Pokud příjemce zjistí zjevné vady (např. poškozený obal), může zásilku odmítnout.
V případě, že při převzetí produktu a jeho kontrole kupující odhalí vadu (tzn. špatná těsnost korkové nebo umělé zátky, zakalení atd.), kontaktuje co nejdříve prodávajícího e-mailem na info@foltynwine.cz (kdykoliv) nebo telefonicky na tel. čísle 222310941, 730520000, od 10,00 do 16,00 hodin. Do předmětu e-mailu napište "reklamace".
Do 2 - 3 pracovních dnů vás budeme kontaktovat. Po odsouhlasení reklamace, zašlete reklamovaný produkt na níže uvedenou adresu:

Foltýn Wine s. r.o.
Na Košince 3
Praha 8 - Libeň
180 00


Spolu s reklamovaným produktem je nutné zaslat kopii dokladu o jeho zakoupení, který je přiložen k dodávce zboží.
Po dodání neručí dodavatel za škody způsobené nevhodným zacházením nebo skladováním zboží ze strany zákazníka.

 

Trvanlivost a ročníky vín:

Trvanlivost jednotlivých druhů vín a destilátů je individuální. Optimální dobu spotřeby a případnou dobu archivace uvádíme u každého vína zvlášť. U nepotravinářských produktů (vinařské doplňky - sklenice, karafy, bedýnky, kazety apod.) se záruční doba řídí novelou občanského zákoníku a je stanovena na 24 měsíců.

Kvalitní víno jako přírodní produkt každým rokem změní ročník, při širokém sortimentu vín může docházet ke změnám rychleji, než se stačí aktualizovat internetová nabídka. Pokud dojde ke změně ročníku v době objednávky, je automaticky dodán ročník následující. V případě, že kupující trvá na uvedeném ročníku a jiný nechce, musí toto výrazně označit do poznámek pod objednávku.

Ilustrační fotografie vín - i když se snažíme, všechny údaje a fotografie pravidelně aktualizovat, může se stát, že uvedená fotografie vína nebude 100% odpovídat obalu vámi vybraného vína.

 

Bonusy, slevy:

Prodávající si váží svých zákazníků a nabízí jím různé bonusy a slevy. Prodávající si vyhrazuje právo kdykoliv tyto slevy změnit, zrušit nebo zavést slevy nové.

 

Změny obchodních podmínek:

Platební, dopravní, reklamační, úvěrové a termínové podmínky se řídí platnými obchodními podmínkami společnosti Foltýn Wine s. r.o., která si vyhrazuje právo změny cen a ročníků nabízených vín dle aktuální platné nabídky. Dodavatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Změněné podmínky vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách stejně jako ve svých provozovnách nejméně měsíc před účinností nových obchodních podmínek.

 

Bezpečnost a ochrana osobních údajů:

 

1. Kde nás můžete kontaktovat

Foltýn Wine s.r.o., IČO: 04163711
se sídlem: Praha 1 - 118 00, Mostecká 16/47
e-mail: info@foltynwine.cz
tel: +420 222310941, +420 730520000
Na výše uvedených kontaktech je možno uplatnit veškerá Vaše níže popsaná práva.

 

2. Jaké osobní údaje o Vás uchováváme?

Uchováváme pouze ty osobní údaje, které potřebujeme pro plnění smluv, které s námi uzavíráte, tzn. jméno, příjmení, případně adresu a kontaktní údaje. Taktéž uchováváme Vaše údaje nutné k přihlášení do Vašeho uživatelského účtu, a to z toho důvodu, abyste se mohli do Vašeho uživatelského účtu přihlašovat.

 

3. K čemu Vaše osobní údaje používáme?

Vaše identifikační a adresní údaje potřebujeme k tomu, abychom mohli řádně uzavřít a následně též plnit naše povinnosti ze smluv, které s námi uzavíráte, případně vyřídit Vaše objednávky. Pokud nám neposkytnete takové osobní údaje, nebudeme toho schopni.
Pokud budete mít zájem a dáte nám k tomu souhlas, můžeme Vám na email posílat informace o našich novinkách a akcích.

 

4. Komu Vaše údaje předáváme?

Vaše osobní údaje předáváme osobám doručujícím zboží, aby Vám mohli zboží řádně doručit. Těmto osobám jsou osobní údaje sděleny jen v takovém rozsahu, který je nutný pro doručení Vámi objednaného zboží. Pokud budeme potřebovat předat Vaše osobní údaje jiné osobě, musíme Vás nejdříve požádat o souhlas. Bez Vašeho souhlasu Vaše osobní údaje jiným osobám neposkytneme, ledaže by taková povinnost vyplývala z obecně závazných právních předpisů.

 

5. Jak dlouho Vaše osobní údaje uchováváme?

Informace o Vašem nákupu, tedy objednávky a uzavřené smlouvy, případně Vaše údaje, které jste nám sdělili pro účely řádného plnění smlouvy, uchováváme po dobu 3 let. Po takovou dobu je uchováváme proto, abychom mohli řádně vyřizovat reklamace a reagovat na Vaše případné stížnosti. 
Dále uchováváme dokumenty, v nichž jsou Vaše osobní údaje obsaženy, což nám ukládá několik zákonů (Např.: Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění; zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění; atd.). Faktury musíme uchovávat po dobu 10 let. Účetní doklady uchováváme po dobu 5 let.
V případě, že odvoláte svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, musíme vymazat ty osobní údaje, které jsme získali na základě Vašeho souhlasu. Souhlas je možné odvolat zasláním emailu na adresu: info@foltynwine.cz 
Osobní údaje, které o Vás evidujeme v souvislosti s Vaším uživatelským účtem, uchováváme po neomezeně dlouhou dobu v případě, že účet využíváte. Pokud jej nevyužíváte déle než rok, budou tyto Vaše osobní údaje smazány.

 

6. Jaká máte práva ve vztahu ke svým osobním údajům?

 1. Právo požadovat přístup k Vašim osobním údajům – tzn. že se nás můžete kdykoli zeptat, jaké osobní údaje o Vás evidujeme a co se s nimi v průběhu toho, co jsou u nás, dělo a bude dít.
 2. Právo na opravu – pokud nejsou Vaše osobní údaje, které o Vás vedeme, již aktuální nebo jsou nesprávné, můžete požádat o jejich opravu.
 3. Právo na výmaz (tzv. právo „být zapomenut“) – tzn. že na Vaši žádost musíme vymazat veškeré osobní údaje, které o Vás evidujeme, např. pokud si již nebudete přát dostávat informace o našich novinkách našich akcích nebo pokud i budete přát smazat svůj uživatelský účet. Může se ale stát, že bude existovat jiný důvod, který nás opravňuje či zavazuje údaje uchovávat (např. povinnost plynoucí ze zákona o účetnictví dle bodu 4. atd.) a v takovém případě výmaz nelze provést.
 4. Právo na omezení zpracování – v některých případech sice osobní údaje můžeme uchovávat, ale nesmíme s nimi nijak nakládat; jedná se o následující situace:
  1. pokud popřete přesnost údajů a my potřebujeme Vaše sdělení ověřit;
  2. jestliže jsou osobní údaje zpracovávány neoprávněně, ale nepřejete si, abychom je vymazali a místo výmazu požádáte jen o omezení zpracování;
  3. pokud již osobní údaje nepotřebujeme, ale požádáte o jejich uchování pro uplatnění Vašich právních nároků;
  4. pokud vznesete námitku proti zpracování, a to po dobu, než ověříme, jestli budou osobní údaje dál zpracovávány v našem důležitém zájmu nebo je zpracovávat nebudeme.
 5. Právo na přenositelnost údajů – v případě, že nás o to požádáte, poskytneme Vám Vaše osobní údaje, které zpracováváme na základě Vašeho souhlasu a zároveň je zpracováváme automatizovaně. Takové údaje Vám poskytneme v běžně používaném, strojově čitelném formátu. Případně tyto údaje můžeme předat správci, kterého určíte, pokud s předáním tento správce souhlasí.
 6. Právo podat stížnost – pokud se domníváte, že nějakým způsobem porušujeme pravidla zpracovávání osobních údajů, máte právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů.

 

7. Jsou mé osobní údaje u Vás v bezpečí?

Ano jsou, veškeré Vaše osobní údaje jsou plně zabezpečeny proti zneužití.

 

Závěrečná ustanovení:

Tyto obchodní podmínky platí v tom rozsahu a znění, které je uvedeno na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky. Odesláním elektronické objednávky stvrzuje kupující prodávajícímu, že akceptuje výši ceny za objednané zboží včetně případných expedičních a dopravních nákladů a veškeré obchodní podmínky a ustanovení ve znění platném v momentě učinění a odeslání objednávky.

 

Foltýn Wine s. r. o.

V Praze 1. 5. 2018

Grafický návrh vytvořil a na Shoptet implementoval Tomáš Hlad & techka s.r.o.